КПК

Показати повну версію : права дітей-сиріт на безкоштовне навчання


viks1979
12.06.2012, 09:34
Чи може вдруге вступати до вищого навчального закладу на пільговій основі та навчатися на повному державному утриманні студент, який має статус особи з числа дітей-сиріт або позбавлених батьківського піклування, якщо він один раз вже скористувався цим правом та був відрахований за невиконання навчального плану через прогули?

Юридична клініка НАВС
13.11.2013, 17:25
Згідно з пунктом 13.1. Закону України «Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України» від 19.10.2010 № 961 Зараховуються поза конкурсом: особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» ( 3551-12 ) надане таке право; діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 ( 226-94-п ) «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (зі змінами). Також згідно до ч. 3 статті 8 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005 № 2342-IV, - право на повне державне забезпечення в навчальних закладах мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, віком до вісімнадцяти років та особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, при продовженні навчання до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів.
Відповідно до ст. 4 закону України "Про вищу освіту" від 01.01.2013 № 1060-XII "Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі в межах стандартів вищої освіти, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше. Вони вільні у виборі форми здобуття вищої освіти, вищого навчального закладу, напряму підготовки і спеціальності". Таким чином, оскільки, Ви внаслідок відрахування чи добровільної відмови від одержання вищої освіти не скористувались своїм правом здобути певний освітньо-кваліфікаційний рівень вперше, Вас не можуть позбавити права отримати вищу освіту за кошти державного бюджету. Відповідно до пункту 21 Н А К А З У «Про затвердження Положення про порядок переведення відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти» № 245 від 15.07.96 Поновлення студентів на перший курс вищих закладів освіти забороняється. Ректор (директор) вищого закладу освіти має право поновити на другий курс студентів, які були виключені з першого курсу, за умови ліквідації ними академічної заборгованості до початку навчальних занять.